معرفي معاون فرهنگي و اجتماعينام و نام خانوادگي: دکتر حسین کامیاب            مدرک تحصيلي: دکتراي قرآن و متون اسلامی

شماره تماس : 03431312131

  

 

 

 

 

 
آخرین به روزرسانی صفحه : 06 آبان 1398 - 10:21