تشکل های اسلامی


جمعیت مرکب از دانشگاهیان است که پس از دریافت مجوز رسمی فعالیت از مرجع ذی صلاح (‌هیأت نظارت دانشگاه) ‌در جهت تحقق اهداف اسلامی و ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی مصرح در چهار چوب قانون اساسی و آیین‌نامه فعالیت می‌نماید .

اسامی تشکل های سیاسی دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان

1-انجمن اسلامی 2-عدالت خواه3-جامعه اسلامی دانشجویان


جستجو در عنوان :


تشکل های اسلامی فعال

 عنوان تشکل : تشکل جامعه اسلامي ( اعضا : 212 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان تشکل : انجمن اسلامي ( اعضا : 152 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان تشکل : مجمع دانشجويان عدالتخواه ( اعضا : 13 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان تشکل : بسيج دانشجويي ( اعضا : 185 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .