کانون های فرهنگی


کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان به منظور شکوفا سازی خلاقیت‌های فردی و سامان بخشیدن به خواسته‌ها و تلاش های خودانگیخته دانشجویان بر اساس آیین نامه تشکیل کانون‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأسیس شد. توسعه و تعمیق فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح دانشجویان و سامان بخشی آن فعالیت ها به منظور افزایش روح همکاری جمعی و مشارکت میان دانشجویان،کشف و شکوفا سازی خلاقیت دانشجویی و افزایش شناخت دانشجویان نسبت به بنیان های فکری وفرهنگی از اهداف فعالیت کانون‌ها می باشد.کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان یکی از بنیادی ترین عرصه‌ها در جهت تقویت سرمایه فرهنگی و پرکردن اوقات فراغت دانشجویان بوده و در ایجاد فضای شادی و نشاط در دانشگاه، عقلانی و استدلالی کردن بیش از پیش سازمان دانشگاه، افزایش شایستگی های کانونی و تقویت حافظه تاریخی دانشگاه نقش دارند. کانون‌ها جایی برای بهره برداری از ذخایر میراث فرهنگی و جلوگیری از سیاست زدگی فضای دانشجویی می باشند .کانون فعال

 عنوان کانون : ادنا ( اعضا : 18 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کوهنوردي و گردشگري ( اعضا : 112 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : محيط زيست ( اعضا : 38 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : منتظران ظهور ( اعضا : 41 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : همياران سلامت ( اعضا : 35 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : قرآن و عترت ( اعضا : 23 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : خبر و رسانه ( اعضا : 112 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : هلال احمر ( اعضا : 157 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : نهج البلاغه ( اعضا : 18 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : اميد و آسيب هاي اجتماعي ( اعضا : 31 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : افسران جوان جنگ نرم ( اعضا : 91 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : بازيهاي فکري و سرگرمي ( اعضا : 34 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : همبستگي و هويت ملي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : پرنيان ( اعضا : 13 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : طنز و مثبت انديشي ( اعضا : 31 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : تئاتر و نمايش ( اعضا : 39 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : موسيقي ( اعضا : 30 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : هنرهاي تجسمي ( اعضا : 28 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : فيلم و عکس ( اعضا : 29 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : ريحانه ( اعضا : 56 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : شعر و ادب ( اعضا : 28 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل