جزییات خبر


سخنرانی استاد عباسی


فرستنده :
معاونت فرهنگي

تاریخ ثبت :
1398/09/18

تعداد بازدید :
302

تشکل جامعه اسلامی دانشجویان به مناسبت روز

دانشجواستادحسن عباسی دعوت نمود واین مراسم

درتالارخیام برگزار گردید مورد استقبال دانشجویان قرار

گرفت .


خبر